HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
All time records
Admin prijava

Vi ste posjetitelj broj 263348 od 09.05.2014.g.   Online imamo posjetitelja: 330

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS CHECK)
RADIOAMATERSKIH kv NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o hfCLCC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload" u stupcu "log".
 

10 Natjecanja u bazi podataka /30       "Pregled svih natjecanja"
                                                 
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (utc) D Log Calls Qsos Check Stati
stics
Adm
ins
01.05.2024.  AOEE 80/40m Contest 2024   05:00  01.05.2024. 17:00   Logovi u obradi D   244  31662 
  A
18.11.2023.  All Austrian 160m Contest 2023   16:00  18.11.2023. 23:59   Rezultati su službeni D   31  1251  6 
  A
01.05.2023.  AOEE 80/40m Contest 2023   05:00  01.05.2023. 17:00   Rezultati su službeni D   275  39325 
  A
19.11.2022.  All Austrian 160m Contest 2022   16:00  19.11.2022. 23:59   Rezultati su službeni D   37  2074  4 
  A
01.05.2022.  AOEE 80/40m Contest 2022   05:00  01.05.2022. 17:00   Rezultati su službeni D   251  33077 
  A
20.11.2021.  All Austrian 160m Contest 2021   16:00  20.11.2021. 23:59   Rezultati su službeni D   52  3388  9 
  A
01.05.2021.  AOEE 80/40m Contest 2021   05:00  01.05.2021. 17:00   Rezultati su službeni D   257  29661  2 
  A
21.11.2020.  All Austrian 160m Contest 2020   16:00  21.11.2020. 23:59   Rezultati su službeni D   54  2885  7 
  A
01.05.2020.  AOEE 80/40m Contest 2020   05:00  01.05.2020. 17:00   Rezultati su službeni D   303  35235  6 
  A
16.11.2019.  All Austrian 160m Contest 2019   16:00  16.11.2019. 23:59   Rezultati su službeni D   22  1481 
  A


Za 9A natjecanja, ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg log-a
ili imate prigovor na rezultate, molim javite to na e-mail:
  9a2mihamradio.hr  

For 9A competition, if there has been some error uploading your log or you have
concerns about the results, please report it to the e-mail:
  9a2mihamradio.hr  


9A KV menađer: Zlatko Matičić 9A2EU   e-mail:   9a2euhamradio.hr  

Eventualne probleme, primjedbe molim javiti na e-mail:   9a2mihamradio.hr  

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.