HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
All time records
Admin prijava

Vi ste posjetitelj broj 243459 od 01.01.2013.g.   Online imamo posjetitelja: 10

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS CHECK)
RADIOAMATERSKIH kv NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o hfCLCC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload" u stupcu "log".

  9A hfClCC - robot

10 Natjecanja u bazi podataka /29       "Pregled svih natjecanja"
                                                 
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (utc) D Log Calls Qsos Check Stati
stics
Adm
ins
18.11.2023.  All Austrian 160m Contest 2023   16:00  18.11.2023. 23:59  2023-11-30 23:59 D   Upload   28  1110 
  A
01.05.2023.  AOEE 80/40m Contest 2023   05:00  01.05.2023. 17:00   Rezultati su neslužbeni D   278  39359 
  A
19.11.2022.  All Austrian 160m Contest 2022   16:00  19.11.2022. 23:59   Rezultati su službeni D   37  2074  4 
  A
01.05.2022.  AOEE 80/40m Contest 2022   05:00  01.05.2022. 17:00   Rezultati su službeni D   251  33077 
  A
20.11.2021.  All Austrian 160m Contest 2021   16:00  20.11.2021. 23:59   Rezultati su službeni D   52  3388  9 
  A
01.05.2021.  AOEE 80/40m Contest 2021   05:00  01.05.2021. 17:00   Rezultati su službeni D   257  29661  2 
  A
21.11.2020.  All Austrian 160m Contest 2020   16:00  21.11.2020. 23:59   Rezultati su službeni D   54  2885  7 
  A
01.05.2020.  AOEE 80/40m Contest 2020   05:00  01.05.2020. 17:00   Rezultati su službeni D   303  35235  6 
  A
16.11.2019.  All Austrian 160m Contest 2019   16:00  16.11.2019. 23:59   Rezultati su službeni D   22  1481 
  A
01.05.2019.  AOEE 80/40m Contest 2019   05:00  01.05.2019. 17:00   Rezultati su službeni D   256  28613  3 
  A


For Austrian contest, Ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg log-a molim
javite to administratoru hfCLCC-programa i kontest menadžeru na e-mail:   OE8KDK.


Eventualne probleme, primjedbe molim javiti na e-mail:   9a2mihamradio.hr  

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.