HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
Admin prijava

Vi ste posjetitelj broj 71963 od 01.01.2013.g.   Online imamo posjetitelja: 2

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS CHECK)
RADIOAMATERSKIH kv NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o hfCLCC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload" u stupcu "log".

  9A hfClCC - robot
  9A vhfCC robot

10 Natjecanja u bazi podataka /15       "Pregled svih natjecanja"
                                                  (utc)
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (utc) Log Calls Qsos Check Stati
stics
Adm
ins
19.11.2016.  All Austrian 160m Contest 2016   16:00  20.11.2016. 07:00   Rezultati su neslužbeni    31  1677  3
  A
01.05.2016.  AOEC 80/40m Contest 2016   05:00  01.05.2016. 17:00   Rezultati su službeni    224  30339  1
  A
21.11.2015.  All Austrian 160m Contest 2015   16:00  22.11.2015. 07:00   Rezultati su službeni    37  1951  0
  A
01.05.2015.  AOEC 80/40m Contest 2015   05:00  01.05.2015. 17:00   Rezultati su službeni    247  35998  4
  A
15.11.2014.  All Austrian 160m Contest 2014   16:00  16.11.2014. 07:00   Rezultati su službeni    48  2882  3
  A
01.05.2014.  AOEC 80/40m Contest 2014   05:00  01.05.2014. 17:00   Rezultati su službeni    249  40338  1
  A
16.11.2013.  All Austrian 160m Contest 2013   16:00  17.11.2013. 07:00   Rezultati su službeni    41  1816  4
  A
01.05.2013.  AOEC 80/40m Contest 2013   05:00  01.05.2013. 17:00   Rezultati su službeni    196  29246  1
  A
17.11.2012.  All Austrian 160 m Contest 2012   16:00  18.11.2012. 07:00   Rezultati su službeni    38  1999  1
  A
01.05.2012.  AOEC 80/40m Contest 2012   05:00  01.05.2012. 17:00   Rezultati su službeni    241  36283  0
  A


For Austrian contest, Ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg log-a molim
javite to administratoru hfCLCC-programa i kontest menadžeru na e-mail:   OE8KDK.


Eventualne probleme, primjedbe molim javiti na e-mail:   9A2MI.
© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.