HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
Admin prijava

Vi ste posjetitelj broj 100053 od 01.01.2013.g.   Online imamo posjetitelja: 1

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS CHECK)
RADIOAMATERSKIH kv NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o hfCLCC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload" u stupcu "log".

  9A hfClCC - robot
 

10 Natjecanja u bazi podataka /19       "Pregled svih natjecanja"
                                                  (utc)
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (utc) D Log Calls Qsos Check Stati
stics
Adm
ins
17.11.2018.  All Austrian 160m Contest 2018   16:00  17.11.2018. 23:59  2018-11-30 22:59 D      0  0  0     A
01.05.2018.  AOEC 80/40m Contest 2018   05:00  01.05.2018. 17:00   Rezultati su neslužbeni D    267  31619  4
  A
18.11.2017.  All Austrian 160m Contest 2017   16:00  19.11.2017. 07:00   Rezultati su službeni D    44  2476  2
  A
01.05.2017.  AOEC 80/40m Contest 2017   05:00  01.05.2017. 17:00   Rezultati su službeni D    251  32181  6
  A
19.11.2016.  All Austrian 160m Contest 2016   16:00  20.11.2016. 07:00   Rezultati su službeni D    32  1727  3
  A
01.05.2016.  AOEC 80/40m Contest 2016   05:00  01.05.2016. 17:00   Rezultati su službeni D    224  30339  1
  A
21.11.2015.  All Austrian 160m Contest 2015   16:00  22.11.2015. 07:00   Rezultati su službeni D    37  1951  0
  A
01.05.2015.  AOEC 80/40m Contest 2015   05:00  01.05.2015. 17:00   Rezultati su službeni D    247  35998  4
  A
15.11.2014.  All Austrian 160m Contest 2014   16:00  16.11.2014. 07:00   Rezultati su službeni D    48  2882  3
  A
01.05.2014.  AOEC 80/40m Contest 2014   05:00  01.05.2014. 17:00   Rezultati su službeni D    249  40338  1
  A


For Austrian contest, Ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg log-a molim
javite to administratoru hfCLCC-programa i kontest menadžeru na e-mail:   OE8KDK.


Eventualne probleme, primjedbe molim javiti na e-mail:   9a2mihamradio.hr  

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.