HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
Admin prijava

Vi ste posjetitelj broj 202620 od 01.01.2013.g.   Online imamo posjetitelja: 33

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS CHECK)
RADIOAMATERSKIH kv NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o hfCLCC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload" u stupcu "log".

  9A hfClCC - robot

10 Natjecanja u bazi podataka /25       "Pregled svih natjecanja"
                                                  (utc)
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (utc) D Log Calls Qsos Check Stati
stics
Adm
ins
20.11.2021.  All Austrian 160m Contest 2021   16:00  20.11.2021. 23:59   Rezultati su službeni D    52  3388  9
  A
01.05.2021.  AOEE 80/40m Contest 2021   05:00  01.05.2021. 17:00   Rezultati su službeni D    257  29661  2
  A
21.11.2020.  All Austrian 160m Contest 2020   16:00  21.11.2020. 23:59   Rezultati su službeni D    54  2885  7
  A
01.05.2020.  AOEE 80/40m Contest 2020   05:00  01.05.2020. 17:00   Rezultati su službeni D    303  35235  6
  A
16.11.2019.  All Austrian 160m Contest 2019   16:00  16.11.2019. 23:59   Rezultati su službeni D    22  1481  0
  A
01.05.2019.  AOEE 80/40m Contest 2019   05:00  01.05.2019. 17:00   Rezultati su službeni D    256  28613  3
  A
17.11.2018.  All Austrian 160m Contest 2018   16:00  17.11.2018. 23:59   Rezultati su službeni D    40  2408  1
  A
01.05.2018.  AOEC 80/40m Contest 2018   05:00  01.05.2018. 17:00   Rezultati su službeni D    267  31619  4
  A
18.11.2017.  All Austrian 160m Contest 2017   16:00  19.11.2017. 07:00   Rezultati su službeni D    44  2476  2
  A
01.05.2017.  AOEC 80/40m Contest 2017   05:00  01.05.2017. 17:00   Rezultati su službeni D    251  32181  6
  A


For Austrian contest, Ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg log-a molim
javite to administratoru hfCLCC-programa i kontest menadžeru na e-mail:   OE8KDK.


Eventualne probleme, primjedbe molim javiti na e-mail:   9a2mihamradio.hr  

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.