HOME-HfCLCC
O hfCLCC-u
NAPUTAK
DXCC
Admin prijava

Vi ste posjetitelj broj 191470 od 01.01.2013.g.   Online imamo posjetitelja: 60

UNAKRSNA PROVJERA (CROSS CHECK)
RADIOAMATERSKIH kv NATJECATELJSKIH DNEVNIKA


Opširnije o hfCLCC programu


Za slanje log-a kliknite na "upload" u stupcu "log".

  9A hfClCC - robot

Natjecanja u bazi podataka
                                                  (utc)
Contest Date Contest name (click to view) start (utc) end (utc) deadline (utc) D Log Calls Qsos Check Stati
stics
Adm
ins
20.11.2021.  All Austrian 160m Contest 2021   16:00  20.11.2021. 23:59  2021-11-30 23:59 D   Upload    46  3164  7
  A
01.05.2021.  AOEE 80/40m Contest 2021   05:00  01.05.2021. 17:00   Rezultati su neslužbeni D    257  29661  2
  A
21.11.2020.  All Austrian 160m Contest 2020   16:00  21.11.2020. 23:59   Rezultati su službeni D    54  2885  7
  A
01.05.2020.  AOEE 80/40m Contest 2020   05:00  01.05.2020. 17:00   Rezultati su službeni D    303  35235  6
  A
16.11.2019.  All Austrian 160m Contest 2019   16:00  16.11.2019. 23:59   Rezultati su službeni D    22  1481  0
  A
01.05.2019.  AOEE 80/40m Contest 2019   05:00  01.05.2019. 17:00   Rezultati su službeni D    256  28613  3
  A
17.11.2018.  All Austrian 160m Contest 2018   16:00  17.11.2018. 23:59   Rezultati su službeni D    40  2408  1
  A
01.05.2018.  AOEC 80/40m Contest 2018   05:00  01.05.2018. 17:00   Rezultati su službeni D    267  31619  4
  A
18.11.2017.  All Austrian 160m Contest 2017   16:00  19.11.2017. 07:00   Rezultati su službeni D    44  2476  2
  A
01.05.2017.  AOEC 80/40m Contest 2017   05:00  01.05.2017. 17:00   Rezultati su službeni D    251  32181  6
  A
19.11.2016.  All Austrian 160m Contest 2016   16:00  20.11.2016. 07:00   Rezultati su službeni D    32  1727  3
  A
01.05.2016.  AOEC 80/40m Contest 2016   05:00  01.05.2016. 17:00   Rezultati su službeni D    224  30339  1
  A
21.11.2015.  All Austrian 160m Contest 2015   16:00  22.11.2015. 07:00   Rezultati su službeni D    37  1951  0
  A
01.05.2015.  AOEC 80/40m Contest 2015   05:00  01.05.2015. 17:00   Rezultati su službeni D    247  35998  4
  A
15.11.2014.  All Austrian 160m Contest 2014   16:00  16.11.2014. 07:00   Rezultati su službeni D    48  2882  3
  A
01.05.2014.  AOEC 80/40m Contest 2014   05:00  01.05.2014. 17:00   Rezultati su službeni D    249  40338  1
  A
16.11.2013.  All Austrian 160m Contest 2013   16:00  17.11.2013. 07:00   Rezultati su službeni D    41  1816  4
  A
01.05.2013.  AOEC 80/40m Contest 2013   05:00  01.05.2013. 17:00   Rezultati su službeni D    196  29246  1
  A
17.11.2012.  All Austrian 160 m Contest 2012   16:00  18.11.2012. 07:00   Rezultati su službeni D    38  1999  1
  A
01.05.2012.  AOEC 80/40m Contest 2012   05:00  01.05.2012. 17:00   Rezultati su službeni D    241  36283  0
  A
19.11.2011.  All Austrian 160 m Contest 2011   16:00  20.11.2011. 07:00   Rezultati su službeni D    49  2929  2
  A
01.05.2011.  AOEC 80/40m Contest 2011   05:00  01.05.2011. 17:00   Rezultati su službeni D    180  26602  1
  A
20.11.2010.  All Austrian 160 m Contest 2010   16:00  21.11.2010. 07:00   Rezultati su službeni D    44  2708  4
  A
21.11.2009.  All Austrian 160 m Contest 2009    16:00  22.11.2009. 07:00   Rezultati su službeni D    64  5012  4
  A
15.11.2008.  All Austrian 160 m Contest 2008   16:00  16.11.2008. 07:00   Rezultati su službeni D    45  3100  1
  A


For Austrian contest, Ukoliko je došlo do neke greške prilikom upload-a vašeg log-a molim
javite to administratoru hfCLCC-programa i kontest menadžeru na e-mail:   OE8KDK.


Eventualne probleme, primjedbe molim javiti na e-mail:   9a2mihamradio.hr  

© • By: Miljenko Mogulić (9A2MI) 2007.g.